Onderwerpen

Het voorkomen van eerschendingen: controle

Achtergrond

In een eercultuur moeten de mannen in de familie voorkomen dat de eer van hun vrouwelijke familieleden wordt geschonden. Dat betekent dat zij de meisjes en de vrouwen in de familie moeten controleren. Die controle zal strenger zijn wanneer zij denken dat er een grotere kans is op een eerschending. Bijvoorbeeld omdat een meisje zelf zich niet aan de opgelegde kuisheidsnormen wil houden, of omdat er door de gemeenschap extra op de familie wordt gelet (roddels, een ander familielid wat niet kuis is geweest).

De controle op een meisje of vrouw kan verschillende vormen aannemen:

- alleen onder begeleiding naar buiten
- begeleiding naar en van school
- niet mogen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten
- opsluiten
- bedreigen
- slaan, mishandeling
- verplichten om kuise kleding te dragen (alles bedekt, hoofddoek)
- huwelijksdwang

Rechten en regels

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen, en mogen hun kinderen controleren. In Nederland stopt de zeggenschap van ouders over hun kinderen wanneer ze meerderjarig worden; op hun 18e.
Maar niet alle manieren van controle zijn toegestaan. Alles waar bedreiging of geweld bij komt kijken mag niet. In Nederland mogen ouders hun kinderen niet slaan; dit is kindermishandeling. Ook andere vormen van controle, zoals opsluiten (vrijheidsberoving) of het weigeren van contact met anderen kunnen gezien worden als kindermishandeling. Als er sprake is van kindermishandeling kan dat reden zijn om een strafzaak tegen de ouders te beginnen, maar het kan ook reden zijn om de Raad voor de Kinderbescherming of het Bureau Jeugdzorg in te schakelen.
Ieder kind en elke jongere heeft het recht om zijn of haar eigen mening te hebben en te uiten, en om wel of niet te geloven; op zijn of haar eigen manier. Wanneer je ouders je hierin belemmeren en je daardoor in de knel komt, kan dat ook een reden zijnĀ  om Jeugdzorg in te schakelen.

Lees ook