Onderwerpen

Homoseksualiteit

Achtergrond

In de meeste eerculturen wordt homoseksualiteit niet geaccepteerd; dit is oneervol.
Voor vrouwen en meisjes is het onkuis om seks te hebben met een andere vrouw, want dit breekt de code dat seks alleen maar mag plaatsvinden binnen het huwelijk. Er kan ook sprake zijn van eerschending wanneer een (lesbische) vrouw haar echtgenoot verlaat of zich verzet tegen een gearrangeerd huwelijk.
Ook bij jongens en mannen zijn homoseksualiteit en homoseksueel gedrag schendingen van de eer. Dat geldt het sterkst voor degene over wie gezegd wordt dat hij bij seks met een andere man de passieve rol speelt. Zijn gedrag wordt dan gezien als vrouwelijk.

Ook bij homoseksualiteit geldt dat pas sprake is van een schending van de eer wanneer het bekend wordt dat je homoseksueel bent, of homoseksuele contacten hebt. Of dat de geruchten gaan dat dat zo is.
Dat betekent wel dat voor homoseksuelen binnen eerculturen een 'coming out' moeilijk ligt. Soms is het gewoonweg gevaarlijk. Terwijl het geheimhouden van je relatie weer problemen kan geven met je partner, of met anderen die vinden dat het belangrijk is dat je als homoseksueel 'uit de kast komt'.

Binnen eerculturen is het contact tussen vrouwen niet 'verdacht'; er wordt niet van uit gegaan dat dit contact seksueel van aard is (dit in tegenstelling tot het contact met mannen). Daarom is er in de praktijk als lesbische vrouw best het een en ander mogelijk. Je kunt contact hebben met andere vrouwen, je kunt hartsvriendinnen hebben, je kunt als vrouw zelfs samenleven met een vrouw. Zolang er maar niet bekend wordt dat het om een seksuele relatie gaat.
En vroeg of laat zul je toch te maken krijgen met de vraag wanneer je nu eens gaat trouwen. Want als vrouw hoor je te trouwen, en kinderen te krijgen.

Het bekend worden van homoseksualiteit is een schending van de familie-eer, die hersteld of gezuiverd moet worden. Vaak gebeurt dat doordat de familie alle contact met degene om wie het gaat verbreekt; door iemand te verstoten. Soms wordt de oplossing gezocht in een (gedwongen) huwelijk met iemand die de familie heeft uitgezocht (vrouwen moeten bijvoorbeeld trouwen met een oude of gehandicapte man uit de eigen of een bevriende familie). En soms is een homoseksuele relatie reden voor eerwraak.

Rechten en regels

In Nederland gelden voor homoseksualiteit dezelfde regels als voor hetero-seksualiteit. Je mag seksuele contacten hebben met wie je wil, mannen of vrouwen, of allebei. Alleen gedwongen seks is verboden, en seks met kinderen/of jongeren. of met mensen die afhankelijk van je zijn. (zie hiervoor).
Ook op het gebied van samenwonen en trouwen hebben hom's dezelfde rechten als hetero's. Alleen ten aanzien van kinderen zijn de regels iets anders.
Zie verder onder partnerkeuze, verstoting en eerwraak.

Wat kun je doen?

Bedenk wel dat het bij homoseksualiteit geheimhouding extra belangrijk kan zijn, en je de vrijheid kan geven om de relatie te hebben die jij wilt, al is het dan stiekem. Wanneer jij er niet over begint, zal je familie er misschien nooit aan denken dat je vriendin niet zomaar een vriendin is. Vragen stellen kan maken dat ze ineens dingen gaan zien die ze eerder niet zagen.

Lees ook