Onderwerpen

Wat kun je doen?

Wat kun je doen bij vragen en problemen rondom kuisheid en maagdelijkheid?

Jij beslist

Het is belangrijk om steeds voor ogen te houden dat jij degene bent die beslist over jouw eigen lichaam. Niet je ouders, niet je vriendje, niet je man, maar jij bent degene die bepaalt hoe je je kleedt, of je seks wilt, of je een abortus wilt. Maar het is ook aan jou om die beslissing op een goede manier te nemen. Jij bepaalt of je  rekening wilt houden met wat je ouders willen. Er kunnen hele goede redenen zijn om te doen wat je ouders willen. Omdat je van ze houdt. Omdat je geen problemen wilt. Omdat je bang bent voor de gevolgen. Maar er kunnen ook hele goede redenen zijn om niet te doen wat je ouders willen. Omdat ze je teveel in je vrijheid beperken. Omdat je oud genoeg bent om zelf te beslissen. Omdat je dan ongelukkig wordt.

Het is ook belangrijk om te bedenken wat het gevolg van je beslissing zal zijn. Voor jezelf, voor de relatie met je familie, voor de relatie met je vriend of vriendin. Het is goed om daarbij na te gaan hoe belangrijk de seksuele familie-eer binnen jouw familie is, en of er een risico is dat de familie jouw gedrag als eerschending zal zien, die hersteld moet worden. Als dat het geval is, zorg dan dat je veiligheid gewaarborgd is!
Vraag je ook af of de keuze die je maakt geheim zal moeten blijven, en of je er ook zeker van kan zijn of dat gaat lukken.
En mocht je besluiten tot seksueel contact, inclusief geslachtsgemeenschap: neem voorbehoedsmiddelen wanneer je niet zwanger wilt worden!

Met iemand praten

Het is moeilijk om beslissingen alleen te nemen. Het is goed om over moeilijke beslissingen met iemand te praten; om alle kanten tegen elkaar af te wegen.

Met je ouders praten

Als je wilt weten wat er door jou familie precies van je verwacht wordt op het gebied van kuisheid, kun je proberen daar met je ouders over te praten. Welke regels gelden er volgens hen voor jou. Wanneer je het niet eens bent met deze regels, kun je daar misschien ook met hen over praten. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je snapt kuisheid in jullie cultuur heel belangrijk is, maar dat het praten met jongens (of  het samen aan een werkstuk voor school werken) voor jou niets te maken heeft met seksualiteit. Net als het dragen van leuke kleding. Misschien kun je afspraken maken met je ouders over wat wel mag en wat niet mag.
Wanneer je broer meer mag dan jij, kun je proberen dat ook met je ouders te bespreken. Je kunt zeggen dat je dat niet begrijpt, en dat je het niet eerlijk vindt. Jongens en meisjes horen evenveel rechten te hebben.
Wanneer je gecontroleerd wordt door je vader of je broers, kun je proberen daarover een gesprek aan te gaan. Je kunt zeggen dat je begrijpt waarom ze het doen (om jouw eer te beschermen), maar ook zeggen dat het voor jou voelt alsof ze je niet vertrouwen. Ook hierbij kun je proberen afspraken te maken; zodat je kunt laten zien dat ze je kunnen vertrouwen.
Als je het idee hebt dat er over je wordt geroddeld (op school, of binnen je gemeenschap) kun je dat ook het beste met je ouders bespreken. Het is beter dat ze het van jou oren dan van iemand anders. Je kunt met hen bespreken hoe jullie als familie het beste op de roddels kunnen reageren.
Wanneer je geflirt hebt met iemand, of seksueel contact hebt gehad, moet je goed nadenken of je het aan je ouders wilt vertellen. Aan de ene kant is het zo dat er pas sprake is van eerverlies wanneer jouw gedrag bekend wordt buiten je eigen familie, en hoeft het vertellen aan je ouders dus niet zo erg te zijn. Aan de andere kant kan het wel grote consequenties hebben. Er is een kans dat je veel strenger gecontroleerd gaat worden. Ook is het mogelijk dat je familie je naar het herkomstland stuurt, of een huwelijk voor je gaat regelen. Denk dus goed na over wat je vertelt en aan wie. Praat hierover zo nodig eerst met een vertrouwenspersoon.

Met andere familieleden praten

Wanneer je er met je ouders niet over kun praten, of dit niet durft, kun je misschien met andere familieleden praten. Met een zus, misschien met een broer; misschien is er een tante waarmee je goed kunt praten. Let er hierbij wel op dat je degenen met wie je gaat praten echt kunt vertrouwen. Als iemand de dingen die jij vertelt en vraagt gaat doorvertellen kunnen er roddels ontstaan, en kun je daardoor in de problemen komen, in plaats van dat je ermee geholpen bent.

Praten met een vertrouwenspersoon

Er zijn ook mensen buiten je familie waarmee je kunt praten. Met een goede vriendin bijvoorbeeld.
Maar er zijn ook organisaties waar je terecht kunt.
Let er hierbij steeds op dat je degenen waarmee je praat kunt vertrouwen: blijft alles wat je zegt vertrouwelijk? Zal hij of zij niets doorvertellen aan je familie of je gemeenschap wanneer jij dat niet wilt? Je kunt altijd van te voren navragen of een vertrouwenspersoon alles wat je zegt geheim zal houden. Veel vertrouwenspersonen bij officiele instanties hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht.
Bij de volgende organisaties kun je vertrouwenspersonen vinden:
- op school: de meeste scholen kennen vertrouwenspersonen en leerlingbegeleiders (geheimhoudingsplicht)
- huisarts (geheimhoudingsplicht)
- maatschappelijk werk: zoek via internet of telefoondienst naar een maatschappelijk werker bij jou in de buurt (geheimhoudingsplicht)
- advies en steunpunt huiselijk geweld; zie website voor adressen (geheimhoudingsplicht)
- Jongeren Informatie Punt (kan anoniem); zie website voor adressen
- iemand van een zelforganisatie. Voordeel is dat deze mensen jouw cultuur goed kennen. Vrijwilligers van een zelforganisatie hebben geen wettelijke geheimhoudingsplicht. Ook maken ze soms deel uit van de gemeenschap die de eer van jouw familie beoordeelt. Ga op zoek naar iemand waarvan je zeker weet dat je haar of hem kunt vertrouwen.

Advies en informatie

Zie voor de websites en telefoonnummers van organisaties waar je terecht kunt voor meer informatie, voor advies, of voor hulp de pagina links en telefoonnummers. Daar vind je onder meer sites over rechten van kinderen en jongeren en over seksualiteit. Maar ook sites van klinieken waar je terecht kunt voor voorbehoedsmiddelen, voor een abortus, of voor een maagdenvlies- hersteloperatie.

Lees ook