Over Kezban

De site Hallo Kezban wordt beheerd door Stichting Kezban. Deze Stichting is in 2001 opgericht naar aanleiding van een (eer)moord op Kezban Vural, een jonge Turkse vrouw.
De doelstelling van Stichting Kezban is het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld in allochtone kring. Het bestuur van Stichting Kezban bestaat voor het grootste deel uit allochtone vrouwen, die dit werk vrijwillig doen.

Stichting Kezban
Postbus 198
5000 AD Tilburg
www.stichtingkezban.nl

info@stichtingkezban.nl


Projectcoördinatie en webredactie Hallo Kezban: info@hallokezban.nl
Berichten voor de nieuwsrubriek: info@hallokezban.nl
 

Subsidiegevers

Stichting Kezban heeft voor de periode eind 2007 tot en met 2009 subsidie gekregen voor het project Hallo Kezban; het opzetten van een interactieve website over eer en relaties. Dit betrof subsidie van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW, en van de directie Inburgering en Integratie van het ministerie van VROM. Voor 2010 is er nog een klein subsidiebedrag beschikbaar. Het Skanfonds heeft in 2010 een subsidie verstrekt voor een publiciteitscampagne en ontwikkeling van de website.
De activiteiten van HalloKezban worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Sponsors en donateurs

Vanaf 2010 draait Hallo Kezban voornamelijk op bijdragen van sponsors en donateurs.

Eenmalige donaties voor Hallo Kezban zijn welkom op bankrekening 621 54 05 t.n.v. Stichting Kezban, Almere. Vermeld bij uw overboeking: donatie Hallo Kezban. U kunt natuurlijk ook vaste donateur worden van Stichting Kezban, en daarmee alle activiteiten van de Stichting ondersteunen. U kunt daarvoor het machtingingsformulier invullen en opsturen (adres op formulier).

Bedrijven en organisaties die deze website willen steunen door middel van het plaatsen van een banner kunnen contact opnemen met info@hallokezban.nl.

Eind 2009 is Hallo Kezban de campagne 'sponsor een vrijwilliger' gestart. Maatschappelijk betrokken ondernemers en organisaties worden opgeroepen om voor 2010 de kosten van één vrijwilliger (€750) te sponsoren. Met sponsor wordt overlegd over vermelding van de organisatie-gegevens op de website. Wilt u ook een vrijwilliger sponsoren? Neem dan contact op met info@hallokezban.nl. Vanzelfsprekend zijn ook kleinere bijdragen dan € 750 meer dan welkom!
Inmiddels heeft een aantal organisaties een sponsorbijdrage geleverd, waaronder de Eigen Kracht Centrale en PoWR.


 

Samenwerkingspartners

Hallo Kezban werkt samen met een groot aantal organisaties. Organisaties die  -vaak tegen een gereduceerd tarief- een bijdrage leveren aan Hallo Kezban, en organisaties die Hallo Kezban gratis of tegen een sterk gereduceerd tarief gebruik laten maken van hun aanbod. Dit zijn onder meer: Webgebouw (website bouwer), BAKVORM (website-ontwerp), MOVISIE (training vrijwilligers), PoWR (projectcoördinatie), Paul van der Linden (fondsenwerving), Akantes (zaalverhuur), de Vrijwilligersacademie Amsterdam (training), de Rutgers Nisso Groep (training), Vocas-trainingen (training), HTIB (zaal) en het Leids Congresbureau (studiedag).

Daarnaast hebben veel mensen - zowel deskundigen als vrouwen en meiden uit de doelgroep - meegedacht over de informatie op de website en de onderwerpen die van belang zijn.
 

Vrijwilligers

Maar meer nog dan door de financiers wordt het project Hallo kezban gedragen door de vrijwilligers. Zij beantwoorden de vragen, en zij beheren het forum.

Wil je ook vrijwilliger worden bij Stichting Kezban? De Stichting zoekt regelmatig nieuwe vrijwilligers. Voor de website Hallo Kezban, voor het geven van voorlichting, voor het bestuur. Vrijwilligers bij Stichting Kezban krijgen te maken met moeilijke zaken. We vragen daarom wel wat van de vrijwilligers; maar bieden ze ook training en begeleiding.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: info@st-kezban.nl
 

Disclaimer

De inhoud van deze website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, en de adviezen door de vrijwilligers worden met de grootste zorgvuldigheid gegeven. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat onjuiste of onvolledige informatie wordt gegeven.

Stichting Kezban of de vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruiken van de website of het vragen en krijgen van een persoonlijk advies. Gebruikers van de website zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die zij nemen.

Lees ook